Advocaat

BV VERSTRAETE LEEN

Advocatenkantoor Verstraete Leen te Middelkerke staat garant voor een dynamische en persoonlijke juridische aanpak van uw dossier waarbij de cliënt centraal staat. 

Leen verstraete

van student tot zelfstandig advocaat

Mter. Verstraete Leen volgde de richting Latijn-Grieks tijdens haar Humaniora in het Sint-Andreasinstituut te Oostende. Zij studeerde af als master in de rechten in 2011 en dit aan de Universiteit te Gent. In oktober 2011 vatte zij onmiddellijk haar stage aan op het kantoor Advokomvest te Brugge en dit onder leiding van Mter. Paul Maertens. In 2014 richtte zij haar eigen kantoor op te Middelkerke.

GETUIGSCHRIFTEN

  • getuigschrift cassatie strafzaken
  • jeugdadvocaat
  • supralat-getuigschrift Salduz-verhoren
Advocaat Verstraete Leen Middelkerke Oostende

Rechtstakken

Advocatenkantoor Verstraete Leen heeft een aantal specialisaties doch mocht U vragen hebben over zaken die andere rechtstakken aanbelangen, aarzel niet om het kantoor te contacteren. In een notendop wordt U alvast een overzicht gegeven van de rechtstakken die voornamelijk door het kantoor worden behandeld.

01

VERKEERSRECHT

Bent U gedagvaard voor de politierechtbank of werd u slachtoffer van een verkeersongeval waarbij U een vergoeding wenst te bekomen, dan kan U ook steeds terecht bij het kantoor voor de nodige begeleiding.

02

Familierecht

Advocatenkantoor BV Verstraete Leen biedt juridisch advies en bijstand bij uw echtscheiding, beëindigen wettelijke en feitelijke samenwoonst doch ook bij andere aangelegenheden binnen het familierecht.

03

Strafrecht

U kunt steeds terecht bij het kantoor voor een volledige begeleiding bij uw strafzaak. Advocatenkantoor BV Verstraete Leen zal U afdoende kunnen adviseren nopens uw vragen omtrent bijstand tijdens het verhoor.

04

Schuldvordering

Advocatenkantoor BV Verstraete Leen verzorgt een snelle en correcte opvolging van slechte betalers en organiseert voor u de incasso en invordering van uw onbetaalde facturen.

05

Huurrecht

Het huurrecht is een complexe en belangrijke rechtstak dat in België verspreid is over talrijke wetten zoals de Woninghuurwet, de Handelshuurwet  en het ‘gemeen huurrecht’ in het Burgerlijk Wetboek.

06

Aansprakelijkheid

U bent pas aansprakelijk als wordt aangetoond dat door uw fout aan iemand anders schade werd veroorzaakt. Deze drie elementen, fout, schade en oorzakelijk verband zijn essentieel.

TARIEVEN

Advocaten ontvangen een ereloon voor hun prestaties en een vergoeding voor de gemaakte kosten zoals o.a. briefwisseling, verplaatsingen, telefonie enz. Het kantoor zal steeds met U nagaan of U in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke kosteloze aanstelling (prodeo) dan wel of U een ereloon verschuldigd zult zijn. In dit laatste geval zal het kantoor ook altijd met U nagaan of er geen tussenkomst kan zijn van een rechtsbijstandspolis.

Contacteer mij

Contactgegevens

OPENINGSUREN

Het kantoor is elke werkdag telefonisch bereikbaar, bij voorkeur tussen 14u en 18u, behalve op vrijdagnamiddag. Het kantoor werkt op vrijdagnamiddag met gesloten deuren en is dan enkel per email bereikbaar.